logo
English Slovak Czech

O aplikácii

Icon

Geometry Solver 3D je aplikácia na výučbu analytickej geometrie pre Windows, GNU/Linux, Bada 2.0 a ďalšie operačné systémy. Je zameraný na grafické demonštrácie hlavných geometrických tvarov, t.j. bodov, vektorov, priamok, rovín, kružníc, elíps, hyperbol a gúľ. Taktiež podporuje výpočty vzdialeností, uhlov a prienikov v priestore. Je navrhnutý tak, aby pokrýval stredoškolské učivo analytickej geometrie.


Icon

Tento projekt je uspôsobený na použitie s interaktívnymi tabuľami. Správa objektov a výpočty sa realizujú pomocou moderného jednoduchého užívateľského rozhrania. Každý objekt má svoju vlastnú farbu a v zozname sú uvedené s ďalšími informáciami a možnosťami.


Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon